Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng

Thông tin

Lĩnh vực

Dầu khí
   

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại
1. Thành phố Quy Nhơn
- Đối với doanh nghiệp
+ Phí thẩm định: 300000 đồng
+ Lệ phí: 50000 đồng
- Hộ Kinh doanh cá thể
+ Phí thẩm định: 100000 đồng
+ Lệ phí: 50000 đồng
2. Các huyện: phí, lệ phí bằng 50% so với phí và lệ phí ở TP.Quy Nhơn
 Thông tư số 72/TT-LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 Liên bộ Tài chính - Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm địnhvà lệ phí cấp giấy chứng nhậnđủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 02/CP ngày 05 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo quy định tại bộ phận 1 cửa (tiếp nhận và trả kết quả) Sở Công Thương 59-61 Lê Hồng Phong- Quy Nhơn

Bước 2:

Tại bộ một cửa cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ theo quy định công bố công khai tại cơ quan và trên website Sở
- Trường hợp đầy đủ thủ tục quy định viết biên nhận có hẹn ngày trả kết quả
- Trường hợp chưa đủ hoặc chưa đúng theo quy định bộ phận tiếp nhận trả hồ sơ hướng dẫn cho đơn vị tư bổ sung hồ sơ, trả hồ sơ cho đơn vị sau 3 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ

Bước 3:

Tổ chức đến tại Bộ phận 01 cửa của Sở nhận Giấy đăng ký (có nộp phí thẩm định theo quy định)

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng (theo mẫu quy định).

2

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).
3 Giấy chứng nhận về an toàn PCCC (bản sao có công chứng)
4 Giấy chứng nhận sức khỏe của cán bộ, nhân viên làm việc.
5 Giấy chứng nhận nghiệp vụ kinh doanh khí đốt hóa lỏng,
6 Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.
7  
8  
9  

Số bộ hồ sơ                  02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng Thông tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19 tháng 5 năm 1999 của Bộ Thương mại về hướng dẫn kinh doanh khí đốt hoá lỏng
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


   Thời tiết