Cấp giấy xác nhận tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông

Thông tin

Lĩnh vực

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Phê duyệt

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo – 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày trong tuần.

Bước 2:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.

Bước 3:

Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

Bước 4:

 

Bước 5:  

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn xin xác nhận đủ điều kiện thi tốt nghiệp.

2

 
3  
4  
5  
6  
7  

Số bộ hồ sơ              1 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

  Đơn xin xác nhận thi tốt nghiệp  
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết