Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Số hồ sơ:

T-BDI-068647-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng, VPĐK trích lục bản đồ hoặc trích đo bản đồ và UBND tỉnh ký quyết định).

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

Phí thẩm định

300.000 đồng

Quyết định 137/QĐ-UB ngày 08...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Đơn vị vũ trang nhân dân quy định tại khoản 3 Điều 83 Nghị định 181/2004/NĐ-CP xin giao đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh lập hồ sơ xin giao đất tại Văn phòng 01 cửa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường ( Văn phòng 01 cửa ). Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng-TP.Quy nhơn.

2.

Bước

2:

Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (Trường hợp hồ sơ thiếu thì đề nghị bổ sung ) nếu đủ thì viết giấy biên nhận.

3.

Bước

3:

Phòng Quản lý đất đai chuyển hồ sơ có liên quan đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh ( VPĐK ) để thực hiện việc trích lục bản đồ hoặc trích đo bản đồ địa chính. Trường hợp hồ sơ đã có bản đồ địa chính do đơn vị có chức năng lập thì không phải thực hiện bước này

4.

Bước

4:

Phòng Quản lý Đất đai chuyển Quyết định giao đất UBND tỉnh đã ký đến VPĐK để VPĐK thông báo Tổ chức đến nhận bảng kê khai nộp lệ phí trước bạ và bảng kê khai nộp tiền sử dụng đất để kê khai và nộp lại VPĐK.

5.

Bước

5:

VPĐK thực hiện việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thu phí, lệ phí và giao giấy chứng chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất cho tổ chức sau khi tổ chức đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

 

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn xin giao đất theo mẫu;

2.

- Trích sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ( bản chính hoặc bản sao có chứng thực );

3.

- Văn bản đề nghị giao đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Thủ trưởng đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an uỷ nhiệm ( bản chính hoặc bản sao có chứng thực ).

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn xin giao đất -mẫu số 03ĐĐ.

Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

   Thời tiết