Gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (Gia hạn hay điều chính cấp phép hành nghề QLCTNH cho chủ vận chuyển CTNH)

Số hồ sơ:

T-BDI-109078-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục Bảo vệ môi trường-Sở Tài nguyên & Môi trường

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Môi trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục Bảo vệ môi trường Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức/Cá nhân nộp hồ sơ gia hạn hay điều chỉnh giấy phép tại Bộ phận một cửa Chi cục BVMT hoặc gửi qua đường bưu điện vào các ngày trong tuần.

2.

Bước

2:

Sở TNMT thông báo/không thông báo đề nghị bổ sung, sửa đổi hồ sơ

3.

Bước

3:

Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ bổ sung, sửa đổi

4.

Bước

4:

Sở TNMT thông báo kết quả.

5.

Bước

5:

Cá nhân/Chủ tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (có giấy giới thiệu kèm theo) nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Chi cục BVMT hoặc Chi cục BVMT gửi qua đường bưu điện.

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển CTNH (cấp mới/gia hạn/điều chỉnh Giấy phép) (theo mẫu quy định);

2.

- Bản sao Quyết định thành lập cơ sở/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3.

- Bản chính giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại.

Số bộ hồ sơ: 03 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Mẫu đơn đăng ký hành nghề vận chuyển CTNH: Phụ lục 2 (A.1)

Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết