Danh mục
STT Tên danh mục
1 Ban hành Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2020 trên bàn địa tỉnh Bình Định
2 Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025” năm 2020 trên địa bàn tỉnh
3 Ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Bình Định thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030
4 Ban hành Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2020-2021 tại tỉnh Bình Định
5 Ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2020
6 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2020 của Đề án “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 - 2025”
7 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bình Định
8 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự
9 Ban hành Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020
10 Ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025
11 Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh
12 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020
13 Ban hành kế hoạch văn thư, lưu trữ năm 2020
14 Ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh
15 Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2020
16 Ban hành Kế hoạch hành động Bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên bàn địa tỉnh Bình Định
17 Ban hành Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2035
18 Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Định
19 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiếu số Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh
20 Triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Bình Định.
21 Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đến năm 2025
22 Cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025
23 Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019
24 Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020
   Thời tiết