Danh mục
STT Tên danh mục
1 Giấy mời số 659 vào lúc 8h00 ngày 28 tháng 11 năm 2020 Nhận lời mời của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc các Bệnh viện khu vực phía Nam, Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tham dự khai mạc Hội nghị Câu lạc bộ Giám đốc các Bệnh viện khu vực phía Nam lần thứ 19 năm 2020 tại Thành phố Quy Nhơn.
2 Giấy mời số 657 vào lúc 8h00 ngày 26 tháng 11 năm 2020 Mời họp, làm việc với nhà đầu tư để giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án BT hồ Phú Hòa
3 Giấy mời số 656 vào lúc 8h00 ngày 29 tháng 11 năm 2020 Làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc phối hợp đánh giá thiệt hại và nhu cầu khôi phục cơ sở hạ tầng sau thiên tai khu vực miền Trung năm 2020
4 Giấy mời số 655 vào lúc 13h30 ngày 25 tháng 11 năm 2020 Mời làm việc với Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
5 Giấy mời số 654 vào lúc 13h00 ngày 26 tháng 11 năm 2020 Họp Hội đồng bồi thường, GPMB dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi và Đề Gi – Mỹ Thành
6 Giấy mời số 652 vào lúc 8h00 ngày 24 tháng 11 năm 2020 Mời Hội nghị trực tuyến chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật
7 Giấy mời số 650 vào lúc 10h00 ngày 20 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xã giao Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đến thăm tỉnh
8 Giấy mời số 648 vào lúc 16h00 ngày 17 tháng 11 năm 2020 Họp xử lý một số nội dung vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và việc thực hiện Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
9 Giấy mời số 645 vào lúc 16h00 ngày 16 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án: Nâng cấp, mở rộng và tu bổ tôn tạo di tích Địa điểm lịch sử chiến thắng Đèo Nhông, huyện Phù Mỹ.
10 Giấy mời số 647 vào lúc 16h00 ngày 17 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh
11 Giấy mời số 643 vào lúc 10h30 ngày 15 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức làm việc với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam về việc trao quà ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão, lũ lụt trong thời gian qua tại Bình Định
12 Giấy mời số 642 vào lúc 09h00 ngày 13 tháng 11 năm 2020 Họp trực tuyến ứng phó với bão số 13 (Vamco)
13 Giấy mời số 641 vào lúc 14h15 ngày 11 tháng 11 năm 2020 Mời họp thông qua phương án quy hoạch quỹ đất dọc Quốc lộ 19C (nối dài), khu vực phía Tây đầm Thị Nại và đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 khu vực 1, 9 phường Trần Quang Diệu
14 Giấy mời số 639 vào lúc 13h30 ngày 11 tháng 11 năm 2020 Mời họp thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc đường ven biển đoạn Đề Gi - Mỹ Thành
15 Giấy mời số 638 vào lúc 7h30 ngày 11 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh.
16 Giấy mời số 636 vào lúc 14h00 ngày 11 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình cấp Giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp và việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh.
17 Giấy mời số 631 vào lúc 9h00 ngày 06 tháng 11 năm 2020 BND tỉnh tổ chức làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới về chuyến giám sát dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn
18 Giấy mời số 628 vào lúc 13h30 ngày 04 tháng 11 năm 2020 mời họp thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc đường ven biển đoạn Đề Gi - Mỹ Thành
19 Giấy mời số 626 vào lúc 7h30 ngày 04 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh.
20 Giấy mời số 625 vào lúc 14h00 ngày 03 tháng 11 năm 2020 Họp trực tuyến với các địa phương để triển khai công tác ứng phó với bão số 10
21 Giấy mời số 624 vào lúc 6h00 ngày 03 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Cục Kiểm ngư - Bộ Nông nghiệp và PTNT, ViettinBank Bình Định tổ chức đi thăm, tặng quà các ngư dân bị nạn trong cơn bão số 9 vừa qua tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
22 Giấy mời số 623 vào lúc 10h00 ngày 30 tháng 10 năm 2020 Làm việc với Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Trung đến thăm và ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ tại tỉnh Bình Định
23 Giấy mời số 621 vào lúc 14h00 ngày 30 tháng 10 năm 2020 Mời gặp mặt và trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ quy định cho đồng chí Trương Đông Hải, Phso Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
24 Giấy mời số 619 vào lúc 14h00 ngày 29 tháng 10 năm 2020 Đi kiểm tra, giải quyết kiến nghị của UBND huyện Vân Canh về vấn đề xử lý rác tại bãi rác tạm thị trấn Vân Canh và hồ Suối Đuốc
25 Giấy mời số 618 vào lúc 08h00 ngày 29 tháng 10 năm 2020 Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài
   Danh mục
STT Tên danh mục
1 Giấy mời số 659 vào lúc 8h00 ngày 28 tháng 11 năm 2020 Nhận lời mời của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc các Bệnh viện khu vực phía Nam, Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tham dự khai mạc Hội nghị Câu lạc bộ Giám đốc các Bệnh viện khu vực phía Nam lần thứ 19 năm 2020 tại Thành phố Quy Nhơn.
2 Giấy mời số 657 vào lúc 8h00 ngày 26 tháng 11 năm 2020 Mời họp, làm việc với nhà đầu tư để giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án BT hồ Phú Hòa
3 Giấy mời số 656 vào lúc 8h00 ngày 29 tháng 11 năm 2020 Làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc phối hợp đánh giá thiệt hại và nhu cầu khôi phục cơ sở hạ tầng sau thiên tai khu vực miền Trung năm 2020
4 Giấy mời số 655 vào lúc 13h30 ngày 25 tháng 11 năm 2020 Mời làm việc với Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
5 Giấy mời số 654 vào lúc 13h00 ngày 26 tháng 11 năm 2020 Họp Hội đồng bồi thường, GPMB dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi và Đề Gi – Mỹ Thành
6 Giấy mời số 652 vào lúc 8h00 ngày 24 tháng 11 năm 2020 Mời Hội nghị trực tuyến chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật
7 Giấy mời số 650 vào lúc 10h00 ngày 20 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xã giao Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đến thăm tỉnh
8 Giấy mời số 648 vào lúc 16h00 ngày 17 tháng 11 năm 2020 Họp xử lý một số nội dung vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và việc thực hiện Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
9 Giấy mời số 645 vào lúc 16h00 ngày 16 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án: Nâng cấp, mở rộng và tu bổ tôn tạo di tích Địa điểm lịch sử chiến thắng Đèo Nhông, huyện Phù Mỹ.
10 Giấy mời số 647 vào lúc 16h00 ngày 17 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh
11 Giấy mời số 643 vào lúc 10h30 ngày 15 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức làm việc với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam về việc trao quà ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão, lũ lụt trong thời gian qua tại Bình Định
12 Giấy mời số 642 vào lúc 09h00 ngày 13 tháng 11 năm 2020 Họp trực tuyến ứng phó với bão số 13 (Vamco)
13 Giấy mời số 641 vào lúc 14h15 ngày 11 tháng 11 năm 2020 Mời họp thông qua phương án quy hoạch quỹ đất dọc Quốc lộ 19C (nối dài), khu vực phía Tây đầm Thị Nại và đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 khu vực 1, 9 phường Trần Quang Diệu
14 Giấy mời số 639 vào lúc 13h30 ngày 11 tháng 11 năm 2020 Mời họp thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc đường ven biển đoạn Đề Gi - Mỹ Thành
15 Giấy mời số 638 vào lúc 7h30 ngày 11 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh.
16 Giấy mời số 636 vào lúc 14h00 ngày 11 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình cấp Giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp và việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh.
17 Giấy mời số 631 vào lúc 9h00 ngày 06 tháng 11 năm 2020 BND tỉnh tổ chức làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới về chuyến giám sát dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn
18 Giấy mời số 628 vào lúc 13h30 ngày 04 tháng 11 năm 2020 mời họp thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc đường ven biển đoạn Đề Gi - Mỹ Thành
19 Giấy mời số 626 vào lúc 7h30 ngày 04 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh.
20 Giấy mời số 625 vào lúc 14h00 ngày 03 tháng 11 năm 2020 Họp trực tuyến với các địa phương để triển khai công tác ứng phó với bão số 10
21 Giấy mời số 624 vào lúc 6h00 ngày 03 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Cục Kiểm ngư - Bộ Nông nghiệp và PTNT, ViettinBank Bình Định tổ chức đi thăm, tặng quà các ngư dân bị nạn trong cơn bão số 9 vừa qua tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
22 Giấy mời số 623 vào lúc 10h00 ngày 30 tháng 10 năm 2020 Làm việc với Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Trung đến thăm và ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ tại tỉnh Bình Định
23 Giấy mời số 621 vào lúc 14h00 ngày 30 tháng 10 năm 2020 Mời gặp mặt và trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ quy định cho đồng chí Trương Đông Hải, Phso Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
24 Giấy mời số 619 vào lúc 14h00 ngày 29 tháng 10 năm 2020 Đi kiểm tra, giải quyết kiến nghị của UBND huyện Vân Canh về vấn đề xử lý rác tại bãi rác tạm thị trấn Vân Canh và hồ Suối Đuốc
25 Giấy mời số 618 vào lúc 08h00 ngày 29 tháng 10 năm 2020 Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài
   Thời tiết