Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 173 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Tư pháp Hành chính tư pháp
2 Cấp lại bản chính giấy khai sinh Tư pháp Hành chính tư pháp
3 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Tư pháp Hành chính tư pháp
4 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Tư pháp Hành chính tư pháp
5 Chứng thực hợp đồng giao dịch dân sự Tư pháp Hành chính tư pháp
6 Chứng thực Hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng Tư pháp Hành chính tư pháp
7 Chứng thực Hợp đồng uỷ quyền, Giấy uỷ quyền Tư pháp Hành chính tư pháp
8 Đăng ký việc bổ sung hộ tịch Tư pháp Hành chính tư pháp
9 Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính Tư pháp Hành chính tư pháp
10 Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ dăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) Tư pháp Hành chính tư pháp
11 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận QSD đất trong các trường hợp có kết quả hòa giải thành công về tranh chấp đất đai được UBND có thẩm quyền công nhận Đất đai
12 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp có quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai Đất đai
13 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp có quyết định hoặc bản án của TAND, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án. Đất đai
14 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp có văn bản về việc chia tách QSD đất phù hợp với pháp luật với hộ gia đình hoặc nhóm người có QSD đất chung Đất đai
15 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, kê biên bán đấu giá QSDĐ) Đất đai
16 Cấp lại giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối tượng là hộ gia đình, cá nhân Đất đai
17 Cấp đổi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư Đất đai
18 Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất Đất đai
19 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
20 Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Đất đai
21 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép. Đất đai
22 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép Đất đai
23 Chuyển đổi QSD đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (theo nhu cầu). Đất đai
24 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương về “Dồn điền đổi thửa” Đất đai
25 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất. Đất đai
26 Chuyển từ hình thức thuê sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai
27 Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính Đất đai
28 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký Đất đai
29 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh Đất đai
30 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Đất đai
31 Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
32 Gia hạn thời gian sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp Đất đai
33 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
34 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình cá nhân theo diện tái định cư và gia đình thuộc diện chính sách Đất đai
35 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp (đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) Đất đai
36 Giao đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Đất đai
37 Sửa chữa sai sót trong nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký Đất đai
38 Tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đất đai
39 Thỏa thuận địa điểm Đất đai
40 Thu hồi đất theo khoản 3,4,5,6,9,10,11 và 12 Điều 38 Luật đất đai Đất đai
41 Thu hồi đất trong trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất Đất đai
42 Thu hồi đất trong trường hợp Nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an inh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế Đất đai
43 Thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác Đất đai
44 Trường hợp tách thửa, hợp thửa cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất Đất đai
45 Xóa đăng ký thế chấp (bảo lãnh) quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Đất đai
46 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất Đất đai
47 Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Đất đai
48 Cấp giấy xác nhận hoàn thành các nội dung của Đề án BVMT đã được xác nhận Môi trường
49 Cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết Bảo vệ môi trường Môi trường
50 Cấp giấy xác nhận Đăng ký đề án bảo vệ môi trường Môi trường
51 Thống nhất địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản Tài nguyên khoáng sản, địa chất
52 Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Xây dựng
53 Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống nhà ở riêng lẻ ở đô thị trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh như: các với các tuyến đường QL1A, QL1D, Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương, Tây Sơn, Xuân Diệu, Hoàng Quốc Việt nối dài, Lê Lợi nối dài, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Quy Nhơn-Nhơn Hội, Đống Đa, Hoa Lư, Trần Hưng Đạo (đoạn ngã ba Đống Đa - Cầu Đôi) Xây dựng
54 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý (áp dụng tại các xã được UBND các hụyện, thành phố phân cấp) Xây dựng
55 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (áp dụng tại các thị trấn được UBND các huyện, thành phố phân cấp) Xây dựng
56 Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Xây dựng
57 Cấp Giấy phép đào vỉa hè thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Xây dựng
58 Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Xây dựng
59 Phê duyệt quy hoạch (hoặc phê duyệt điều chỉnh) tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500. Xây dựng Quy hoạch xây dựng
60 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình. Xây dựng Quy hoạch xây dựng
61 Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình. Xây dựng Quy hoạch xây dựng
62 Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Xây dựng Quy hoạch xây dựng
63 Cấp Giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sỹ Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
64 Cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
65 Đề nghị công nhận liệt sỹ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
66 Đề nghị giải quyết chế độ anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến. Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
67 Đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
68 Đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
69 Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
70 Đề nghị giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần bao gồm: Thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Bằng "Có công với nước", Huân chương kháng chiến Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
71 Đề nghị giải quyết mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần đã từ trần gồm: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân chương, Huy chương chiến thắng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
72 Đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
73 Đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng tám năm 1945 Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
74 Đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (Gọi chung là thương binh) Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
75 Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm chăm sóc người có công. Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
76 Đề nghị trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân: người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
77 Đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ hoặc chồng của liệt sỹ tái giá Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
78 Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
79 Giải quyết chế độ hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đối tượng là học sinh người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
80 Giải quyết chế độ hỗ trợ tu sửa nhà ở hộ gia đình đối với người có công với cách mạng. Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
81 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
82 Giải quyết chế độ Quy tập mộ liệt sỹ tại gia đình. Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
83 Giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình. Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
84 Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
85 Quyết định về việc điều dưỡng người có công . Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
86 Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
87 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng (Gia đình có 2 người tàn tật trở lên, người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo) Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
88 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng (đối tượng là người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo, người từ 85 tuổi trở lên) Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
89 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng (đối tượng là người tâm thần mãn tính, thuộc hộ gia đình nghèo). Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
90 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng (đối với người cao tuổi, người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hoá, học nghề) Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
91 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng (đối với người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc gia đình nghèo). Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
92 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng (đối với trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV thuộc hộ nghèo). Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
93 Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
94 Đề nghị tiếp nhận đối tượng tâm thần vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm tâm thần Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
95 Giải quyết cấp thẻ Bảo hiểm y tế Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
96 Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
97 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
98 Giải quyết chế độ nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi đối với gia đình, cá nhân do cấp huyện quản lý. Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
99 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập. Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
100 Chi hỗ trợ cho trẻ em bị xâm phạm tình dục sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú. Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
101 Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện. Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
102 Bảo vệ quyền lợi trẻ em bị xâm hại Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
103 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (bị hư hỏng) Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
104 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (Khi mất) Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
105 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng) Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
106 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Khi mất) Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
107 Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD cho hộ kinh doanh(do mất, hư hỏng) Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
108 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
109 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
110 Chấm dứt tổ hợp tác Kế hoạch và Đầu tư
111 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
112 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
113 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
114 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
115 Đăng ký lập hộ kinh doanh Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp
116 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
117 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh) Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
118 Đăng ký thành lập hợp tác xã Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
119 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
120 Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
121 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
122 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp
123 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
124 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
125 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
126 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang huyện khác Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
127 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi huyện Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
128 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
129 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
130 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
131 Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
132 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
133 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Công Thương thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
134 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu Công Thương thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
135 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu Công Thương thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
136 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác) Công Thương thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
137 Cấp mới, cấp lại (trường hợp Giấy phép hết hạn) Giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) sản phẩm thuốc lá Công Thương thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
138 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công Thương thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
139 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công Thương thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
140 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke Văn hóa
141 Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke Văn hóa
142 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Nội vụ Tôn giáo
143 Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở. Nội vụ Tôn giáo
144 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo trong phạm vi một quận, huyện , thành phố thuộc tỉnh. Nội vụ Tôn giáo
145 Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Nội vụ Tôn giáo
146 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Nội vụ Tôn giáo
147 Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Nội vụ Tôn giáo
148 Giấy khen của Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nội vụ Thi đua khen thưởng
149 Giấy khen của Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Nội vụ Thi đua khen thưởng
150 Cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
151 Cấp Giấy phép dạy thêm trong nhà trường. Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
152 Cấp phát bản sao văn bằng tốt nghiệp (đối với người bị mất, hỏng văn bằng). Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
153 Cho phép trường tiểu học tư thục hoạt động trở lại. Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
154 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở và tiểu học . Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
155 Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non tư thục. Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
156 Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học tư thục. Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
157 Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở tư thục. Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
158 Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
159 Giải thể trường mầm non. Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
160 Giải thể trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
161 Giải thể trường trung học cơ sở. Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
162 Sáp nhập, chia tách trường mầm non Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
163 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
164 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở . Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
165 Thành lập trường trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
166 Thành lập trường mầm non. Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
167 Thành lập trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
168 Tiếp nhận học sinh từ địa phương khác chuyển đến cấp tiểu học và trung học cơ sở. Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
169 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở. Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
170 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở. Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
171 Tuyển sinh vào lớp 1. Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi, tuyển sinh
172 Tuyển sinh vào lớp 6. Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
173 Điều chỉnh Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
   Thời tiết