Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 57 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Bổ sung xe thuộc doanh nghiệp vận tải vào tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống đã được chấp thuận Đường bộ
2 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô Đường bộ
3 Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Đường bộ
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý Đường bộ
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý Đường bộ
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý Đường bộ
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý Đường bộ
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hồ sơ gốc hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý Đường bộ
9 Cấp Giấy phép lái xe (GPLX) cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở Giao thông vận tải quản lý, sát hạch Đường bộ
10 Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lý Đường bộ
11 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lý Đường bộ
12 Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ được uỷ thác quản lý Đường bộ
13 Cấp Giấy phép vận tải Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại phi thương mại là xe cá nhân Đường bộ
14 Cấp Giấy phép vận tải Việt Nam-Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ (trừ phương tiện vận tải của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại thành phố Hà Nội) Đường bộ
15 Cấp Giấy phép vận tải Việt Nam-Lào đối với phương tiện vận tải thương mại (trừ các phương tiện của các đơn vị vận tải thuộc Bộ GTVT có trụ sở tại thành phố Hà Nội và các đơn vị vận tải thuộc Cục Đường bộ Việt Nam) Đường bộ
16 Cấp Giấy phép xe tập lái Đường bộ
17 Cấp Giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4 Đường bộ
18 Cấp lại Giấy phép lái xe bị hỏng đối với các trường hợp bị xử lý do vi phạm luật giao thông đường bộ Đường bộ
19 Cấp lại Giấy phép lái xe bị hỏng đối với các trường hợp không bị xử lý do vi phạm luật giao thông đường bộ
20 Cấp lại Giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải quản lý Đường bộ
21 Cấp phép thi công trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương và quốc lộ được uỷ thác quản lý Đường bộ
22 Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Đường bộ
23 Cấp phép thi công đấu nối đường dẫn vào cửa hàng xăng dầu Đường bộ
24 Cấp phù hiệu “Taxi”
25 Cấp phù hiệu “xe hợp đồng” Đường bộ
26 Cấp phù hiệu “xe vận chuyển khách du lịch” Đường bộ
27 Chấp thuận khai thác thử các tuyến vận tải khách cố định chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề
28 Chấp thuận khai tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống có trong danh mục Đường bộ
29 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương Đường bộ
30 Chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp ngừng khai thác các tuyến cố định cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống Đường bộ
31 Di chuyển quản lý Giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải cấp Đường bộ
32 Thẩm định thiết kế-dự toán công trình giao thông Đường bộ
33 Thay đổi xe thuộc doanh nghiệp vận tải vào tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống đã được chấp thuận Đường bộ
34 Tiếp nhận và quản lý hồ sơ lái xe cơ giới chuyển vùng Đường bộ
35 Đổi giấy phép lái xe của ngành Công an cấp tại địa phương. Đường bộ
36 Đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam cư trú tại địa phương Đường bộ
37 Đổi giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải quản lý Đường bộ
38 Đổi Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng Đường bộ
39 Đổi giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho khách du lịch lái xe vào Việt Nam Đường bộ
40 Đổi giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập, công tác dài hạn tại Việt Nam Đường bộ
41 Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Đường bộ
42 Đổi phù hiệu “xe hợp đồng” Đường bộ
43 Đổi phù hiệu “xe taxi” Đường bộ
44 Đổi phù hiệu “xe vận chuyển khách du lịch” Đường bộ
45 Cấp mới Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường bộ Đăng kiểm
46 Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Đăng kiểm
47 Đăng kiểm xe cơ giới Đăng kiểm
48 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu Đường thủy nội địa
49 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
50 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện, nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
51 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật Đường thủy nội địa
52 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác Đường thủy nội địa
53 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác Đường thủy nội địa
54 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy hồ sơ Đường thủy nội địa
55 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất vì các lý do khác Đường thủy nội địa
56 Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa
57 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa
   Thời tiết