Trả lời đơn của ông Nguyễn Ngọc Hợp

11:03, 14/10/2019 (GMT+7)

UBND tỉnh nhận được đơn của ông, có nội dung: Khiếu nại đòi bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình ông đối với phần diện tích đất thổ mộ (có nguồn gốc của gia tộc ông) tại phường Bình Định do Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án xây dựng Khu quy hoạch dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông. Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc; kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát hồ sơ và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2023/STNMT-TTRA ngày 20/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Khu đất ông Nguyễn Ngọc Hợp khiếu nại là thửa đất số 370, diện tích 270m2 và thửa đất số 371, diện tích 460m2 thuộc tờ bản đồ số 01, loại đất mạ do Nhà nước quản lý. Theo trích lục Bản đồ địa chính năm 1993 và Bản đồ địa chính năm 2000 thì 02 thửa đất nêu trên là thửa đất số 48, diện tích 340m2 và thửa số 49, diện tích 240m2 thuộc tờ bản đồ số 09, loại đất màu (tục danh Gò Thương) do Nhà nước quản lý.

Trước năm 1975, khu đất nêu trên bỏ hoang, một số hộ dân khai hoang, cải tạo và đưa người chết trong dòng họ đến chôn cất (trong đó có vợ chồng ông Nguyễn Văn Học, bà Nguyễn Thị Kim Lang; vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Châu, bà Võ Thị Lãnh). Từ sau năm 1975, khu đất trên do Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Định quản lý, sử dụng vào mục đích công ích cho đến khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án xây dựng Khu quy hoạch dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông.  

Thực hiện Nghị định 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ về việc giao quyền sử dụng đất lâu dài cho nhân dân, hộ bà Nguyễn Thị Kim Lang (mẹ của ông Nguyễn Ngọc Hợp) được cân đối giao quyền sử dụng thửa đất số 581, tờ bản đồ số 7, diện tích 353m2 (gồm: 200m2 đất ở và 153m2 đất vườn) và thửa đất số 02, tờ bản đồ số 4, diện tích 1.156m2 loại đất trồng lúa, được UBND thị xã An Nhơn cấp Giấy CNQSD đất số 868600 ngày 15/9/1995; hộ bà Võ Thị Lãnh được cân đối giao quyền sử dụng thửa đất số 44, tờ bản đồ số 97, diện tích 1.135m2 (gồm: 200m2 đất ở và 935m2 đất vườn), thửa đất số 389, tờ bản đồ số 10, diện tích 1.299m2 và thửa đất số 29a, tờ bản đồ số 4, diện tích 796m2 loại đất trồng lúa, được UBND thị xã An Nhơn cấp Giấy CNQSD đất số 868593 ngày 15/9/1995. Hộ bà Nguyễn Thị Kim Lang và hộ bà Võ Thị Lãnh không đăng ký sử dụng thửa đất số 48 và thửa đất số 49, tờ bản đồ số 9, loại đất màu nêu trên.

Như vậy, việc ông Nguyễn Ngọc Hợp yêu cầu được hỗ trợ, bồi thường đối với khu đất (thửa đất số 48 và 49 tờ bản đồ số 9) mà ông cho là của gia tộc họ Nguyễn (thực chất là yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất cũ để được bồi thường, hỗ trợ). Căn cứ Khoản 5, Điều 26 Luật Đất đai năm 2013, quy định: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thì việc ông Nguyễn Ngọc Hợp khiếu nại nêu trên là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh trả lời cho ông rõ./.

Nguồn: Theo Công văn số 5937/UBND-TD ngày 03 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Định 

 

 


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347985296

Đang truy cập: 421