Công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh được tổ chức thực hiện tốt

07:43, 03/07/2020 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Trong 05 năm qua, ngay từ đầu mỗi năm, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch tổ chức phong trào thi đua hàng năm và cả giai đoạn; chỉ đạo các đơn vị, địa phương, cụm khối thi đua tổng kết phong trào thi đua năm trước, phát động phong trào thi đua năm tiếp theo; thực hiện đăng ký thi đua trên cơ sở các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh với Thủ tướng Chính phủ, Cụm thi đua các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải Miền trung. Để thực hiện đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra, hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát; hướng dẫn tổng kết để các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh tổ chức và ký kết giao ước thi đua và phát động các phong trào thi đua năm tiếp theo đúng thời gian quy định.

Ảnh minh họa

Hàng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước trên phạm vi toàn tỉnh và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và phát động phong trào thi đua yêu nước năm tiếp theo với chủ đề và mục tiêu cụ thể. Nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua phong phú, đa dạng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh và các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp gắn với các ngày lễ lớn trong năm như: Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2, Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày quốc tế Lao động 01/5, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Ngày truyền thống ngành thi đua 11/6, Ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9... Các phong trào thi đua đã được tổ chức sôi nổi, rộng khắp giữa các khối thi đua của tỉnh, các thành phần kinh tế, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Nội dung các phong trào thi đua hướng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề ra gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng và tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chất lượng, hiệu quả, tác dụng của các phong trào thi đua của tỉnh Bình Định ngày càng đóng vai trò quan trọng, góp phần phát huy truyền thống cách mạng, động viên Nhân dân trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh giai đoạn 2015 - 2020.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua do Trung ương phát động cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả như: “Tỉnh Bình Định chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”;“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới”;Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng nghìn điển hình tiên tiến từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Trong đó, điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới là thị xã Hoài Nhơn; điển hình tiên tiến trong chính quyền cấp xã là xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước. Các doanh nhân tiêu biểu như: ông Lê Văn Dư - Giám đốc Công ty TNHH Giống Gia cầm Minh Dư; ông Nguyễn Văn Quá - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar); bà Phạm Thị Thanh Hương - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) … Tiêu biểu trong lĩnh vực y tế như: Bác sỹ Phạm Văn Phú - Trưởng khoa ngoại tổng hợp; Bác sỹ Phan Nam Hùng - Phó Khoa Nội – Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tiêu biểu trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo như: Thầy giáo Huỳnh Duy Thủy - Trường THPH Chuyên Chu Văn An, Hoài Nhơn. Tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi như: ông Đỗ Đình Hòa (thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn); ông Phan Thanh Tỉnh (phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn)…

Trong 5 năm qua, việc triển khai các biện pháp, giải pháp thực hiện tăng tỷ lệ khen thưởng đối nông dân, công nhân và người lao động trực tiếp được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo đó, tỷ lệ khen thưởng Bằng khen cho người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác luôn cao hơn tỷ lệ khen thưởng cho lãnh đạo từ cấp phòng huyện, ban, chi cục, tương đương ở các địa phương với mức tỷ lệ bình quân là 59,20%; công tác khen thưởng kháng chiến, Mẹ Việt nam anh hùng đến nay đã cơ bản thực hiện hoàn thành.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Bình Định đề ra phương hướng: Tiếp tục phát động các phong trào thi đua mang lại hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh và huy động tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng – an ninh. Phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển toàn diện của khu vực miền Trung.

Kim Loan


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    348712568

Đang truy cập: 402