Giấy mời 647 vào lúc 08h30 ngày 04 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh.

Tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: