Giấy mời số 383 vào lúc 15h00 ngày 23 tháng 06 năm 2020 Mời họp, làm việc với đoàn công tác của Bộ Xây dựng về tình hình cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh (Giấy mời này thay thế giấy mời số 381/GM-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh)

tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: