Giấy mời số 386 vào lúc 7h30 ngày 26 tháng 06 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các giải pháp khắc phục cảnh báo của EU về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại tỉnh Bình Định

tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: