Giấy mời số 390 vào lúc 8h00 ngày 30 tháng 06 năm 2020 Họp kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh (dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát), Đường trục Khu kinh tế nối dài và Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi) và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh.

tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: