Giấy mời số 395 vào lúc 13h30 ngày 01 tháng 7 năm 2020 Họp thông qua Biên bản làm việc kiểm toán Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020”, trên địa bàn tỉnh

tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: