Giấy mời số 399 vào lúc 14h30 ngày 01 tháng 7 năm 2020 Mời họp thông qua quy hoạch 1/500 dự án L'Amour Resort Quy Nhơn và phương án quy hoạch, kiến trúc công trình khách sạn L'Amour Quy Nhơn

tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: