Chứng thực bản sao từ bản chính (trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt).

Thông tin

Lĩnh vực

Tư pháp
Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND phường/xã/thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc, trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm nhưng không quá 2 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tất cả

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính không quá 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không quá 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Chứng thực Bản sao từ bản chính.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn vào các ngày làm việc trong tuần. Người có yêu cầu Chứng thực giấy uỷ quyền phải xuất trình các giấy tờ liên quan đến nhân thân của người uỷ quyền và giấy tờ liên quan đến nội dung uỷ quyền cho cán bộ Tư pháp-Hộ tịch kiểm tra, đối chiếu.

Bước 2:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, cán bộ tư pháp tiếp nhận hồ sơ, viết Giấy biên nhận.
Trong trường hợp kê khai chưa đúng hoặc chưa đầy đủ thì cán bộ tư pháp hướng dẫn công dân kê khai lại, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3:

Công dân mang giấy biên nhận đến ký vào văn bản và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Phiếu yêu cầu chứng thực.

2

Bản chính của loại văn bản, giấy tờ cần chứng thực

3

Bản sao cần chứng thực

Số bộ hồ sơ                   01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Phiếu yêu cầu chứng thực

Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1

- Bản chính phải do cơ quan thẩm quyền cấp, các giấy tờ do cá nhân tự lập phải có xác nhận, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền
- Bản chính không bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc bị hư hỏng, củ nát không thể xác định rõ nội dung
- Bản chính được phép phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc được sao theo qui định của pháp luật.

 Thông tư 03/2008/TT-BTP Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký


   Thời tiết