Chứng thực điểm chỉ, chữ ký (trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt).

Thông tin

Lĩnh vực

Tư pháp
Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND phường/xã/thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc, trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm nhưng không quá 3 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực 10.000 đồng/trường hợp. Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008(điểm c, khoản 1, mục II của thông tư này)

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Chứng thực chữ ký cá nhân.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn vào các ngày làm việc trong tuần. Người có yêu cầu Chứng thực giấy uỷ quyền phải xuất trình các giấy tờ liên quan đến nhân thân của người uỷ quyền và giấy tờ liên quan đến nội dung uỷ quyền cho cán bộ Tư pháp-Hộ tịch kiểm tra, đối chiếu.

Bước 2:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, cán bộ tư pháp tiếp nhận hồ sơ, viết Giấy biên nhận.
Trong trường hợp kê khai chưa đúng hoặc chưa đầy đủ thì cán bộ tư pháp hướng dẫn công dân kê khai lại, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3:

Công dân mang giấy biên nhận đến ký vào văn bản và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Phiếu yêu cầu chứng thực.

2

Văn bản cần chứng thực chữ ký cá nhân.

3

Sổ hộ khẩu, CMND của người đề nghị chứng thực chữ ký.

Số bộ hồ sơ                   Tuỳ theo nhu cầu, 01 bộ để lưu hồ sơ, còn lại hoàn trả cho công dân

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Phiếu yêu cầu chứng thực

Thông tư 03/2008/TT-BTP Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: không

   Thời tiết