Đăng ký khai sinh trong nước.

Thông tin

Lĩnh vực

Tư pháp
Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND phường/xã/thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày, nếu không giải quyết trong ngày thì ghi phiếu hẹn ghi rõ ngày trả kết quả.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy khai sinh

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Công dân có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường/ xã vào các buổi làm việc trong tuần.

Bước 2:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, cán bộ tiếp nhận sẽ giao giấy biên nhận cho công dân.
Cán bộ phụ trách công tác Hộ tịch của UBND phường/ xã căn cứ vào giấy chứng sinh và giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ để ghi nội dung vào bản chính Giấy khai sinh, trình lên Chủ tịch UBND phường/ xã ký giấy khai sinh cho công dân.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ cán bộ phụ trách công tác Hộ tịch của UBND phường/ xã hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Thời hạn giải quyết được tính lại kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3:

Công dân mang giấy biên nhận đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Xuất trình các loại giấy tờ:
+ Chứng minh nhân dân của người đề nghị đăng ký khai sinh
+ Sổ hộ khẩu .
+ Giấy chứng nhận kết hôn của cha,mẹ, trẻ em (trong trường hợp có đăng ký kết hôn)

2

Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay thế theo quy định của pháp luật.

Số bộ hồ sơ                    01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

- Nguời có yêu cầu đăng ký khai sinh phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch xuất trình CMND để kiểm tra. Nếu không đến được thì có thể uỷ quyền cho người khác làm thay. Việc uỷ quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được uỷ quyền là ông bà, cha, mẹ, con, vợ , chồng, anh, chị, em ruột của người uỷ quyền thì không cần phải có văn bản uỷ quyền.
- Trong trường hợp đăng ký khai sinh mà không xác định được nơi cư trú của người mẹ thì đăng ký khai sinh theo nơi cư trú của người cha; Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của cha, mẹ thì UBND xã nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh .
- Trong trường hợp người me có nơi đăng ký thường trú nhưng thực tế đang sinh sống làm việc ổn định tại nơi đăng ký tạm trú thì có thể đăng ký khai sinh cho con tại UBND nơi tạm trú (người mẹ nộp bản sao hộ khẩu thường trú, và giấy tờ chứng minh sống và có việc làm ổn định tại nơi tạm trú)
- Trong trường hợp trẻ em sinh ngoài cơ sở y tế không có giấy chứng sinh thì phải có văn bản xác nhận của người làm chứng nếu không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.
- Đối với trường hợp cha mẹ không có giấy chứng nhận kết hôn thì UBND phường đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú theo quy định;

 Không


   Thời tiết