Đăng ký khai tử trong nước.

Thông tin

Lĩnh vực

Tư pháp
Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND phường/xã/thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày, nếu không giải quyết trong ngày thì ghi phiếu hẹn ghi rõ ngày trả kết quả.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng tử

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Công dân có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường/ xã vào các buổi làm việc trong tuần.

Bước 2:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, cán bộ phụ trách công tác Hộ tịch của UBND phường, xã, thị trấn tiếp nhận giải quyết cho công dân.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ cán bộ phụ trách công tác Hộ tịch của UBND phường, xã, thị trấn hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3:

Công dân mang giấy biên nhận đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của UBND các phường, xã, thị trấn.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử như:
+ Biên bản xác nhận việc chết (Đối với người chết do tai nạn giao thông).
+ Văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng (Đối với người chết tại nhà) .
+ Quyết định của Tòa đã có hiệu lực pháp luật (Đối với người bị tòa án tuyên bố là đã chết )
+ Văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc y tế huyện trở lên (Đối với người chết có nghi vấn).
+ Giấy cam đoan về việc tử là có thật của người đi khai tử

2

Xuất trình hộ khẩu có ghi tên người chết và CMND của người đi đăng ký khai tử.

Số bộ hồ sơ                    01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

- Khi đăng ký khai tử thì giấy báo tử phải ghi rõ họ tên địa chỉ của người chết, giờ ngày tháng năm chết, địa điểm chết và nguyên nhân chết.
Đối với người chết tại bệnh viện hoạc cơ sở y tế thì giám đốc hoặc người phụ trách cơ sở y tế đó cấp
- Đối với người cư trú một nơi nhưng chết ở một nơi khác, ngoài cơ sở y tế, thì UBND cấp xã nơi người đó chết cấp giấy báo tử.
- Đối với người chết là quân nhân tại ngũ, công chức quốc phòng ,quan nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và những người được tập trung vào làm nhiệm vụ quân sự do các đơn vị quân đội trực tiếp quản lý thì thủ trưởng đơn vị đó cấp giấy báo tử ,
- Đối với người chết trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giam hoặc nơi tạm giữ,thì thủ trưởng cơ quan nơi giam giữ người đó cấp giấy báo tử;
- Đối với người chết tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục do ngành công an quản lý thì thủ trưởng các cơ quan đó cấp giấy báo tử;
- Đối với người chết do thi hành án tử hình thì chủ tịch hội đồng thi hành án cấp giấy báo tử;
- Trường hợp một người bị toà án tuyên bố là đã chết thì quyết định của toà án có hiệu lực thay cho giấy báo tử;
- Trường hợp người chết có nghi vấn thì văn bản xác định nguyên nhận chết của cơ quan công an hoặc của cơ quan y tế cấp huyện trở lên thay cho giấy báo tử;
- Đối với người chết trên phương tiện giao thông, thì người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện giao thông phải lập biên bản xác nhận việc chết, có chữ lý của ít nhất hai người cùng đi trên phương tiện giao thông đó. Biên bản xác nhận việc chết thay cho giấy báo tử;
- Đối với người chết tại nhà nơi cư trú thì văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng thay cho giấy báo tử.

 Không


   Thời tiết