Xác nhận bản khai cá nhân và bản khai của thân nhân của người đề nghị hưởng chế độ một lần với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TT.

Thông tin

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh và Xã hội

Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

UBND xã, phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận bản khai

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Đối tượng hoặc thân nhân của họ làm bản khai theo mẫu quy định

Bước 2:

UBND xã, phường, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, thành lập Hội đồng tổ chức xét duyệt. Tổng hợp danh sách kèm công văn gửi Phòng Lao động – TB&XH huyện, thành phố.

Bước 3:

. Phòng Lao động – TB&XH huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt thẩm định, phân loại đối tượng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động – TB&XH)

Bước 4:

Sở Lao động – TB&XH kiểm tra thủ tục đưa ra tổ công tác xét duyệt. Tổng hợp trình UBND tỉnh ra Quyết định, đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí, Sau đó, chuyển Quyết định về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chi trả trợ cấp.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Bản khai cá nhân hoặc bản khai thân nhân .
2

Bản sao một trong các giấy tờ gốc hoặc các giấy tờ liên quan có kê khai thời gian tham gia ở chiến trường B,C,K.

3

Bản trích sao quá trình công tác được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch

4

Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố, ấp...

Số bộ hồ sơ                   02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Bản khai thân nhân (mẫu số 1B,2B) Thông tư Liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với mộ số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.
Bản khai cá nhân(mẫu số 1A,2A)  

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không Không


   Thời tiết