Thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao.

Thông tin

Lĩnh vực

Thể dục, Thể thao

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

25 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đăng ký thành lập Câu lạc bộ thể dục thể thao gửi hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường/ xã/ thị trấn vào các buổi làm việc trong tuần.

Bước 2:

Cán bộ văn phòng kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, đúng thực tế, hợp lệ và đúng quy định của pháp luật thì viết giấy biên nhận. Nếu xét thấy không đúng hoặc không đủ thì hướng dẫn bổ sung.
UBND phường/ xã/ thị trấn làm tờ trình gởi lên trung tâm thông tin văn hóa, thể thao và truyền thông huyện, thành phố kiểm tra điều kiện thành lập.

Bước 3:

Trung tâm thông tin văn hóa và thể thao huyện, thành phố kiểm tra điều kiện thành lập thực tế tại cơ sở và có văn bản trả lời cho UBND phường/ xã/ thị trấn .
Bước 4: Sau khi có văn bản trả lời của Trung tâm thông tin văn hóa và thể thao. Chủ tịch UBND UBND phường/ xã/ thị trấn trả lời Tổ chức, cá nhân về việc cho phép thành lập hay không thành lập.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

- Tờ trình đề nghị thành lập

2

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ hợp lệ ( nếu có) của người dự kiến phụ trách
3 - Điều lệ của Câu lạc bộ
4 - Danh sách thành viên Câu lạc bộ, Ban quản lý, Ban chủ nhiệm

Số bộ hồ sơ                   01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

- Đảm bảo về cơ sở vật chất, số lượng thành viên, nội dung hoạt động của Câu lạc bộ Luật Thể dục, thể thao

2

- Người có đủ năng lực hành vi dân sự  


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết