Xác nhận đơn đề nghị cấp/đổi giấy phép kinh doanh karaoke.

Thông tin

Lĩnh vực

Văn hóa

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND phường/xã/thị trấn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc, nếu cần phải xác minh thì thời hạn không quá 03 ngày

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xác nhận: 5.000đ/giấy Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận đơn

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Công dân có yêu cầu xác nhận xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ tuỳ thân khác và hộ khẩu, các giấy tờ chứng minh việc sử dụng nhà ở hợp pháp, văn bản yêu cầu xác nhận của mình tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường/ xã/ thị trấn vào các buổi làm việc trong tuần.

Bước 2:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật, cán bộ văn phòng tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, thực hiện công tác xác nhận theo quy định của pháp luật và giao trả kết quả.
Trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu xác nhận thì cán bộ văn phòng viết phiếu hẹn. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND phường, xã, thị trấn tiến hành công tác xác minh và trả lời cho công dân về việc (chấp thuận/ không chấp thuận) giải quyết xác nhận theo yêu cầu.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

- Bản sao Sổ hộ khẩu, CMND của người đề nghị xác nhận

2

- Đơn đề nghị cấp/đổi giấy phép kinh doanh karaoke (theo mẫu)
3 - Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Số bộ hồ sơ                   01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

- Đơn đề nghị cấp/đổi giấy phép kinh doanh karaoke. Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

- Người có đủ năng lực hành vi dân sự Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng

2

- Địa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử -văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên. Được sự đồng ý băng văn bản của các hộ liền kề, phù hợp với qui hoạch về Karaoke ở địa phương.(Karaoke)  

3

- Địa điểm kinh doanh phải cách trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông  


   Thời tiết