Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt.

Số hồ sơ:

T-BDI-136501-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Y tế dự phòng và môi trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Sở Y tế Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Sau khi có đơn xin thủ tục.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

phí kiểm dịch y tế biên giới

- Kiểm tra và cấp giấy phép chuyển tro cốt: 5 USD/ lần kiểm tra
- Xử lý vệ sinh tro cốt: 10 USD/ lần kiểm tra
- Kiểm tra và cấp giấy phép chuyển thi hài :20 USD/ lần kiểm tra
- Xử lý vệ sinh xác chết (nếu phải xử lý) :40 USD/ lần xử lý)

Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1

1.

Nhập

cảnh

1.1. Đối với thi hài:

Kiểm dịch viên y tế kiểm tra "tờ khai kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt" theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 171/2003/QĐ-BYT ngày 13/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc qui định phù hiệu, trang phục, cờ, thẻ kiểm dịch viên y tế và 11 mẫu giấy dùng trong hệ thống kiểm dịch y tế biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kiểm tra giấy chứng tử, giấy chứng nhận kiểm dịch y tế của nước sở tại, kiểm tra thực tế tình trạng quan tài để xác định và xử lý như sau:

a)  Thi hài người chết do mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch thì phải hoả táng hoặc chôn, nếu quan tài bị nứt vỡ thì phải xử lý tại chỗ để đảm bảo không làm lây lan bệnh rồi mới vận chuyến đến nơi hoả táng hoặc chôn. Việc vận chuyển thi hài đến nơi hoả táng hoặc chôn thực hiện như sau:

-  Khử trùng quan tài và khu vực để quan tài bằng hoá chất trước khi vận chuyển đến nơi hoả táng hoặc chôn, vận chuyển bằng xe ô tô chuyên dụng, nếu không có, có thể sử dụng xe khác nhưng phải đảm bảo xe phải kín, đảm bảo qui định phòng lây nhiễm, lái xe được trang bị bảo hộ theo qui định, phương tiện vận chuyển được tẩy uế, khử trùng trước và ngay sau khi vận chuyển thi hài bằng chất sát khuẩn thông thường.

-  Khi đến nơi hoả táng hoặc chôn, để nguyên quan tài và tiến hành hỏa táng hoặc chôn, nếu chôn thì xung quanh quan tài được khử trùng bằng hoá chất Chloramin B,

T hoặc bằng vôi bột trước khi lấp đất. Người thực hiện khâm liệm phải mang đầy đủ phương tiện phòng hộ y tế.

b)  Thi hài người chết không phải do bệnh truyền nhiễm gây dịch thì kiểm tra qui cách bảo quản thi hài, nếu đảm bảo qui cách (thi hài được khâm liệm bằng quan tài 3 lớp, lớp trong bằng kẽm có lót chất hút ẩm, lớp giữa bằng gỗ, lớp ngoài bằng ván ép) thì cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế cho phép nhập cảnh, nếu không đảm bảo qui cách, yêu cầu người chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng qui định trước khi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế nhập cảnh.

1.2. Đối với hài cốt, tro cốt:

Kiểm dịch viên y tế kiểm tra "tờ khai kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt", giấy chứng nhận kiểm dịch y tế của nước sở tại, kiểm tra thực tế qui cách bảo quản (hài cốt được bọc trong cùng là 2 lớp nilon, đến lớp túi vải và ngoài cùng là quách, tro cốt đưa bảo quản trong bình kín). Sau khi kiểm tra có đủ tài liệu, đảm bảo qui cách bảo quản theo qui định nêu trên thì cơ quan kiểm dịch y tế biên giới cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế cho phép nhập cảnh, nếu không đảm bảo qui cách thì yêu cầu người chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng qui định trước khi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế nhập cảnh.

2.

2.

Xuất

cảnh

2.1.   Cơ quan kiểm dịch y tế biên giới không làm thủ lục xuất cảnh đối với thi hài của người chết do mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch.

2.2.  Đối với thi hài của người chết do nguyên nhân khác, hài cốt và tro cốt, sau khi kiểm tra qui cách bảo quản đúng theo qui định thì cơ quan kiểm dịch y tế biên giới cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế xuất cảnh.

 

Hồ sơ

 

 

 

Thành phần hồ sơ

1.

"Giấy khai kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt" theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 17l/2003/QĐ-BYT ngày 13/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2.

Giấy xác nhận tử vong của cơ quan có thẩm quyền nếu có

3.

Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế của nước sở tại

Số bộ hồ sơ: Không qui định

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Giấy khai kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt

Quyết định số 2331/2004/QĐ-B...

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

Qui cách bảo quản thi hài phải đảm bảo : thi hài được khâm liệm bằng quan tài 3 lớp, lớp trong bằng kẽm có lót chất hút ẩm, lớp giữa bằng gỗ, lớp ngoài bằng ván ép.

Quyết định số 2331/2004/QĐ-B...

   Thời tiết