Cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Số hồ sơ:

T-BDI-136485-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chi cục An tòan Vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục An tòan Vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Giấy chứng nhận sẽ được cấp ngay sau khi công bố kết quả thi đạt yêu cầu

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

Lệ phí cấp chứng chỉ kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm:

15.000 đ /1 lần cấp/chứng chỉ

Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Cơ sở trực tiếp đăng ký danh sách tại phòng Tổ chức-Hành chính - Chi cục ATVS thực phẩm (số 424 Nguyễn Thái Học-Quy Nhơn) vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

2.

Bước

2

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm lên kế hoạch tập huấn, gửi Giấy mời theo danh sách đăng ký, thông báo cho cơ sở ngày, giờ, địa điểm tổ chức tập huấn.

3.

Bước 3

Tổ chức Lớp tập huấn, lập danh sách, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức VSATTP cho từng học viên.


 

 


Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Công văn đề nghị được cấp giấy chứng nhận tập huấn về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

2.

Danh sách các học viên sẽ tham gia đào tạo

3.

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:

-  Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh.

-  Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.

Số bộ hồ sơ: Không qui định

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

Người đã có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng năm, phải tham gia tập huấn để cập nhật các kiến thức chuyên ngành, cụ thể cho từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Nghị định số 163/2004/NĐ-CP...

   Thời tiết