Giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần (bao gồm người đang làm việc; người đã nghỉ việc) và người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát

Số hồ sơ:

T-BDI-034262-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Hành chính - Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Bảo hiểm xã hội

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày HĐGĐYK nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Biên bản giám định

 

Các bước

 

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Người sử dụng lao động bị tại nạn lao động gửi hồ sơ về Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH)

2.

Bước

2

BHXH kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thì giới thiệu và chuyển hồ sơ của người bị tai nạn lao động đến Hội đồng giám đinh y khoa (HĐGĐYK) tỉnh (số 106 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn) để giám định

3.

Bước

3

Hội đồng giám định y khoa tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tổ chức giám định theo quy định và lập biên bản giám định (05 bản).

4.

Bước

4

Trả kết quả và hồ sơ cho người sử dụng lao động

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Giấy giới thiệu của BHXH (theo mẫu số 02).

2.

- Biên bản điều tra tai nạn lao động (theo mẫu) quy định tại Thông tư liên tịch số 03/1998/TT-LT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 26/3/1998 của Bọ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3.

- Biên bản tai nạn giao thông (bản sao) nếu trường hợp bị tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động . Nếu nơi xảy ra tai nạn không có điều kiện lập được biên bản thì phải có giấy xác nhận của chính quyền cơ sở, tại nơi xảy ra tai nạn hoặc xác nhận của cơ quan cảnh sát giao thông.

4.

- Giấy chứng nhận bị tổn thương do tai nạn lao động (theo mẫu số 05) do bệnh viện đã cấp cứu điều trị vết thương cấp (Giám đốc hoặc Phó Giám đốc bệnh viện ký tên đóng dấu) theo quy định của Bộ Y tế.

5.

- Giấy ra viện.

Số bộ hồ sơ: Không qui định (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Giấy giới thiệu

Thông tư số 18/2000/TT-BYT n...

2.

Biên bản điều tra tai nạn lao động

Thông tư liên tịch số 03/199...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết