Thủ tục chuyển trường học sinh THPT (từ Bình Định đến tỉnh, thành Phố khác học tập)

Thông tin

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Giáo dục-Đào tạo Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

7 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy giới thiệu chuyển trường (Sở Giáo dục - Đào Bình Định cấp).

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định

Bước 2:

Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định số 8 Trần Phú Quay Nhơn .
- Nếu hồ sơ đầy đủ, đương sự chờ giải quyết.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ và nộp lại sau.

Bước 3:

Nhận lại hồ sơ tại Văn phòng, giấy giới thiệu chuyển về trường mới.

Bước 4:

Nộp hồ sơ, giấy giới thiệu do Sở Giáo dục-Đào tạo Bình Định cấp về Sở Giáo dục - Đào tạo nơi chuyển đến.

Bước 5:  

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn xin chuyển trường do cha, mẹ hoặc người giám hộ ký ( có ý kiến tiếp nhận của trường xin chuyển đến).

2

Học bạ (bản chính).
3 Bằng tốt nghiệp cấp THCS (bản chính hoặc tạm thời).
4 Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
5   Bản sao giấy khai sinh.
6 Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT qui định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập).
7 Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.
8  
9  

Số bộ hồ sơ               1 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết