Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Số hồ sơ:

T-BDI-021075-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Thuế; Sở Tài Chính.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp mất giấy chứng nhận thì tăng thêm 40 ngày làm việc)

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

-Lệ phí địa chính

130.000 đồng

 

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận QSD đất tại phòng 01 cửa của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh vào các ngày trong tuần. Địa chỉ 378 Trần Hưng Đạo - TPQN

2.

Bước

2:

Kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị.

3.

Bước

3:

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bình Định tiến hành thẩm tra hồ sơ và thảo giấy chứng nhận, trình ký lên Giám đốc Sở TN&MT.

4.

Bước

4:

Tổ chức, cá nhân đến phòng Tài vụ - Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh nộp lệ phí.

5.

Bước

5:

Tổ chức, cá nhân đến tại phòng 01 cửa của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh nhận giấy chứng nhận QSD đất (mang theo giấy biên nhận hồ sơ).

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất (theo mẫu);

2.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất( bản chính);

3.

- Trích lục hoặc trích đo thửa đất (bản chính);

4.

- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có) (bản sao).

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất

Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện đê thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết