Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 108 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Tư pháp Hành chính tư pháp
2 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Tư pháp, Hành chính tư pháp
3 Chứng thực bản sao từ bản chính (trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt). Tư pháp, Hành chính tư pháp
4 Chứng thực Biên bản họp gia đình Tư pháp, Hành chính tư pháp
5 Chứng thực Di chúc Tư pháp, Hành chính tư pháp
6 Chứng thực Giấy uỷ quyền Tư pháp, Hành chính tư pháp
7 Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở Tư pháp, Hành chính tư pháp
8 Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Tư pháp, Hành chính tư pháp
9 Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất. Tư pháp, Hành chính tư pháp
10 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Tư pháp, Hành chính tư pháp
11 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tư pháp Hành chính tư pháp
12 Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp . Tư pháp Hành chính tư pháp
13 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất Tư pháp Hành chính tư pháp
14 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Tư pháp Hành chính tư pháp
15 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất Tư pháp Hành chính tư pháp
16 Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở. Tư pháp Hành chính tư pháp
17 Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở. Tư pháp Hành chính tư pháp
18 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Tư pháp Hành chính tư pháp
19 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. Tư pháp Hành chính tư pháp
20 Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở. Tư pháp Hành chính tư pháp
21 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Tư pháp Hành chính tư pháp
22 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Tư pháp Hành chính tư pháp
23 Chứng thực Hợp đồng uỷ quyền Tư pháp Hành chính tư pháp
24 Chứng thực văn bản khai nhận di sản. Tư pháp Hành chính tư pháp
25 Chứng thực văn bản phân chia di sản. Tư pháp Hành chính tư pháp
26 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Tư pháp Hành chính tư pháp
27 Chứng thực điểm chỉ, chữ ký (trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt) Tư pháp Hành chính tư pháp
28 Đăng ký kết hôn trong nước. Tư pháp Hành chính tư pháp
29 Đăng ký khai tử quá hạn (Việc tử chưa đăng ký trong thời hạn 15 ngày). Tư pháp Hành chính tư pháp
30 Đăng ký chấm dứt giám hộ Tư pháp Hành chính tư pháp
31 Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ Tư pháp Hành chính tư pháp
32 Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi Tư pháp Hành chính tư pháp
33 Đăng ký khai sinh quá hạn (Việc sinh chưa đăng ký trong thời han 60 ngày) Tư pháp Hành chính tư pháp
34 Đăng ký khai sinh trong nước Tư pháp Hành chính tư pháp
35 Đăng ký khai tử trong nước Tư pháp Hành chính tư pháp
36 Đăng ký lại việc kết hôn trong nước Tư pháp Hành chính tư pháp
37 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau đang thường trú ở trong nước Tư pháp Hành chính tư pháp
38 Đăng ký lại việc sinh (Việc sinh đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại)
39 Đăng ký lại việc tử Tư pháp Hành chính tư pháp
40 Đăng ký việc bổ sung hộ tịch Tư pháp Hành chính tư pháp
41 Đăng ký việc giám hộ Tư pháp Hành chính tư pháp
42 Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Tư pháp Hành chính tư pháp
43 Đăng ký việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau đang thường trú ở trong nước Tư pháp Hành chính tư pháp
44 Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch Tư pháp Hành chính tư pháp
45 Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ khác (Không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) Tư pháp Hành chính tư pháp
46 Xác nhận hồ sơ học sinh, sinh viên Tư pháp Hành chính tư pháp
47 Xác nhận sổ thăm nuôi Tư pháp Hành chính tư pháp
48 Xác nhận thường trú tại đia phương Tư pháp Hành chính tư pháp
49 Xác nhận vay vốn giải quyết việc làm Tư pháp Hành chính tư pháp
50 Xác nhận vay vốn học sinh, sinh viên Tư pháp Hành chính tư pháp
51 Xác nhận đơn báo mất giấy tờ Tư pháp Hành chính tư pháp
52 Xác nhận đơn xin học nghề ngắn hạn Tư pháp Hành chính tư pháp
53 Xác nhận đơn xin miễn giảm học phí Tư pháp Hành chính tư pháp
54 Xác nhận đơn xin nghỉ hẳn/ tạm nghỉ kinh doanh Tư pháp Hành chính tư pháp
55 Xác nhận đơn xin vận chuyển gỗ Tư pháp Hành chính tư pháp
56 Xác nhận Đơn xin việc Tư pháp Hành chính tư pháp
57 Xác nhận Đơn đề nghị cấp, đổi Giấy phép lái xe Tư pháp Hành chính tư pháp
58 Tư vấn pháp luật Tư pháp Hành chính tư pháp
59 Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (có giấy tờ) Đất đai
60 Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (trường hợp không có giấy tờ) Đất đai
61 Xác nhận Đơn xin giao đất có rừng đối với cộng đồng dân cư Đất đai
62 Xác nhận Đơn xin giao đất làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân Đất đai
63 Xác nhận Đơn xin giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Đất đai
64 Xác nhận Đơn xin thuê đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Đất đai
65 Đơn xin xác nhận nhà ở để làm thủ tục đăng ký nhân, hộ khẩu Đất đai
66 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại nông thôn (áp dụng tại các xã được UBND các hụyện, thành phố phân cấp) Xây dựng
67 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở (áp dụng tại các xã, phường, thị trấn được UBND các hụyện, thành phố phân cấp) Xây dựng
68 Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã (áp dụng tại các xã, thị trấn được UBND các hụyện, thành phố phân cấp). Xây dựng
69 Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã (áp dụng tại các xã, thị trấn được UBND các hụyện, thành phố phân cấp) Xây dựng
70 Cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở tại đô thị (áp dụng tại các thị trấn được UBND các huyện, thành phố phân cấp) Xây dựng
71 Điều chỉnh, bổ sung giấy phép xây dựng nhà ở (áp dụng tại các xã, phường, thị trấn được UBND các hụyện, thành phố phân cấp) Xây dựng
72 Xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng đối với những trường hoạp đang tạm trú tại địa phương Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
73 Cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
74 Xác nhận bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
75 Xác nhận bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
76 Xác nhận bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
77 Xác nhận bản khai cá nhân và bản khai của thân nhân của người đề nghị hưởng chế độ một lần với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TT. Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
78 Xác nhận bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
79 Xác nhận bản khai của thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
80 Xác nhận bản khai đề nghị chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
81 Xác nhận cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính Đảng, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
82 Xác nhận đơn của thân nhân người thờ cúng trực tiếp liệt sĩ đề nghị cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
83 Xác nhận đơn đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân liệt sỹ Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
84 Xác nhận bản khai cá nhân của đối tượng người có công (hoặc thân nhân) đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
85 Xác nhận bản khai đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
86 Đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
87 Đề nghị hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em suy dinh dưỡng nặng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
88 Đề nghị hưởng trợ cấp khó khăn đột xuất Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
89 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người cao tuổi, người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hoá, học nghề Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
90 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đối với trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV thuộc hộ nghèo Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
91 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo, người từ 85 tuổi trở lên Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
92 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người tâm thần mãn tính, thuộc hộ gia đình nghèo Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
93 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với Gia đình có 2 người tàn tật trở lên, người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
94 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
95 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc gia đình nghèo Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
96 Điều chỉnh mức trợ cấp; chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
97 Tiếp nhận hồ sơ đối tượng xã hội chuyển từ địa phương khác đến Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
98 Chấm dứt tổ hợp tác Kế hoạch và Đầu tư
99 Thành lập Tổ hợp tác(Chứng thực hợp đồng hợp tác )/Chứng thực lại hợp đồng hợp tác sửa đổi, bổ sung Kế hoạch và Đầu tư
100 Thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác Kế hoạch và Đầu tư
101 Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ cho tổ hợp tác Kế hoạch và Đầu tư
102 Thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao Thể dục, Thể thao
103 Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Văn hóa
104 Tổ chức lễ hội dân gian không phải xin giấy phép Văn hóa
105 Xác nhận hộ liền kề đối với kinh doanh karaoke Văn hóa
106 Xác nhận đơn đề nghị cấp/đổi giấy phép kinh doanh karaoke Văn hóa
107 Giải quyết khiếu nại Thanh tra Giải quyết khiếu nại tố cáo
108 Giải quyết tố cáo Thanh tra Giải quyết khiếu nại tố cáo
   Thời tiết