Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 44 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Thủ tục công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng của ngành giáo dục đào tạo Bình Định. Tiêu chuẩn nhà giáo
2 Thuyên chuyển công tác đối với công chức, viên chức trực thuộc Sở Giáo dục và đào tạo. Tiêu chuẩn nhà giáo
3 Thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác, ngành khác hoặc cơ sở giáo dục khác không trực thuộc Sở GD&ĐT Tiêu chuẩn nhà giáo
4 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông Tiêu chuẩn nhà giáo
5 Đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú Tiêu chuẩn nhà giáo
6 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo
7 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo
8 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo
9 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo
10 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo
11 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo
12 Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Giáo dục và Đào tạo
13 Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) Giáo dục và Đào tạo
14 Giải thể trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo
15 Sáp nhập, chia tách Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Giáo dục và Đào tạo
16 Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) Giáo dục và Đào tạo
17 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo
18 Sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo
19 Thẩm định đề án thành lập trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN trung tâm tin học - ngoại ngữ ngoài công lập Giáo dục và Đào tạo
20 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) Giáo dục và Đào tạo
21 Thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Giáo dục và Đào tạo
22 Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học (TTNN-TH) Giáo dục và Đào tạo
23 Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) Giáo dục và Đào tạo
24 Thành lập trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo
25 Thủ tục chuyển trường học sinh THPT (từ tỉnh, thành Phố khác đến Bình Định học tập) Giáo dục và Đào tạo
26 Thủ tục chuyển trường học sinh THPT (từ Bình Định đến tỉnh, thành Phố khác học tập) Giáo dục và Đào tạo
27 Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo
28 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo
29 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh Trung học Giáo dục và Đào tạo
30 Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác...theo chương trình giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo
31 Đình chỉ hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo
32 Đình chỉ hoạt động Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Giáo dục và Đào tạo
33 Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và Đào tạo
34 Đình chỉ hoạt động trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo
35 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với giáo dục trung học phổ thông) Thi và tuyển sinh
36 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục thường xuyên Thi và tuyển sinh
37 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh tự do Thi và tuyển sinh
38 Đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông Thi và tuyển sinh
39 Cấp giấy xác nhận tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
40 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
41 Thủ tục giải quyết đề nghị điều chỉnh hộ tịch trên văn bằng tốt nghiệp (trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch theo đúng qui định pháp luật) Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
42 Yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
43 Đóng lại dấu nổi trên văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
44 Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế họach đấu thầu Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
   Thời tiết