Quy định về công tác đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh

15:03, 19/01/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4158/QĐ-UBND Quy định về công tác đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước góp phần thúc đẩy cải cách hành chính - Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh quy định các mẫu phiếu đánh giá CNTT dành cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (các sở, ban, ngành và tương đương) và mẫu phiếu dành cho UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trong đó, các tiêu chí để đánh giá xếp hạng bao gồm: Về hạ tầng kỹ thuật CNTT; về ứng dụng CNTT; Trang thông tin điện tử; về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; cơ chế, chính sách và các quy định thúc đẩy ứng dụng CNTT; về nhân lực và đầu tư cho CNTT. Phương thức xếp hạng từ cao xuống thấp theo từng chỉ tiêu thành phần và tổng thể. Bên cạnh đó, quy định kinh phí để thực hiện việc đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước hàng năm, được đưa vào dự toán kinh phí Chương trình ứng dụng CNTT hàng năm của tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng biểu mẫu báo cáo đánh giá tình hình ứng dụng CNTT và hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo đúng theo biểu mẫu quy định; Tổng hợp số liệu, xây dựng và trình UBND tỉnh kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước của tỉnh; Định kỳ hàng năm tổ chức công bố kết quả đánh giá xếp hạng, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh biểu mẫu báo cáo đánh giá theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định số 4158/QĐ-UBND của UBND tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2015 và thay thế Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định./.

Hữu Phước

 


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347764605

Đang truy cập: 292