Trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Vinh

07:43, 09/04/2019 (GMT+7)

UBND tỉnh nhận được đơn của bà, có nội dung: Khiếu nại yêu cầu trả lại thửa đất có số hiệu 93, tờ bản đồ số 22 tại thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn do Nhà nước giao cho cha mẹ bà vào năm 1981. Qua xem xét kết quả xác nhận nguồn gốc đất của UBND xã Hoài Châu Bắc; kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát hồ sơ vụ việc và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 01/BC-STNMT ngày 03/01/2019 và Văn bản số 304/STNMT-TTRA ngày 01/3/2019; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thửa đất bà Nguyễn Thị Vinh khiếu nại đòi lại theo Bản đồ năm 1985 là thửa đất số 466, tờ bản đồ số 24; theo Bản đồ năm 1997 là thửa đất số 444, tờ bản đồ số 13 và theo Bản đồ VN-2000 là thửa đất số 93, tờ bản đồ số 22 thuộc thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc; nguyên thửa đất này, trước năm 1979 do hộ ông Phan Tích và bà Nguyễn Thị Hưng canh tác, sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp (ông Phan Tích chết năm 1970). Đến năm 1979, bà Nguyễn Thị Hưng là xã viên Hợp tác xã Nông nghiệp Hoài Châu 3 nên đưa ruộng đất vào hợp tác xã để sản xuất làm ăn tập thể, trong đó có thửa đất này; do đó, hồ sơ quản lý đất đai năm 1985 thể hiện thửa đất số 466, tờ bản đồ số 24 ghi tên chủ sử dụng đất là Hợp tác xã Nông nghiệp Hoài Châu 3 và Nhà nước không giao quyền sử dụng thửa đất số 466, tờ bản đồ số 24 nêu trên cho hộ ông Nguyễn Hường và bà Nguyễn Thị Lan (cha mẹ của bà Nguyễn Thị Vinh).

Năm 1992, ông Đỗ Văn Sa và bà Nguyễn Thị Trâm có Đơn xin đất để xây dựng nhà ở và được xét giao thửa đất số 466, tờ bản đồ số 24 (Bản đồ 1985) để xây dựng nhà ở.

Thực hiện giao đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ, thửa đất 466, tờ bản đồ số 24 được đo đạc, chỉnh lý lại thành thửa đất số 444, tờ bản đồ số 13, diện tích 432m2 (gồm 200m2 đất ở và 232m2đất vườn) được cân đối giao quyền sử dụng lâu dài cho hộ ông Đỗ Văn Sa và bà Nguyễn Thị Trâm và được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 323/QĐ-UB ngày 01/4/1997.

Thực hiện việc đo đạc Bản đồ theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 (gọi tắt: Bản đồ VN-2000): Thửa đất số 444, tờ bản đồ số 13, diện tích 432m2 được đo đạc, chỉnh lý thành thửa đất số 93, tờ bản đồ số 22, diện tích 614m2, xã Hoài Châu Bắc (Diện tích của thửa đất bị thay đổi qua các lần đo đạc từ 408m2 theo Bản đồ 1985, tăng lên 432m2 theo Bản đồ 1997 và theo Bản đồ VN-2000 là 614m2: Do phương pháp đo đạc qua mỗi thời kỳ và do sai số trong quá trình đo đạc, không phải do nhập thửa hay do hộ ông Sa và bà Trâm lấn chiếm).

Sau khi được giao quyền sử dụng thửa đất 93, tờ bản đồ số 22 (Bản đồ VN-2000), hộ ông Đỗ Văn Sa và bà Nguyễn Thị Trâm sử dụng ổn định, liên tục và có ranh giới rõ ràng từ năm 1992 đến nay.

* Đối với hộ ông Nguyễn Hường và bà Nguyễn Thị Lan (cha mẹ bà Nguyễn Thị Vinh): Thực hiện Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp: Hộ bà Nguyễn Thị Lan (ông Hường chết năm 1991) là xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Hoài Châu 3 nên được Nhà nước cân đối giao quyền sử dụng đất với tổng diện tích 1.824m2 tại các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 13, gồm: Thửa đất số 600, diện tích 400m2 (trong đó có 200m2 đất ở và 200m2 đất vườn); thửa đất số 120 diện tích 624m2 và thửa đất số 723 diện tích 800m2. Theo Sổ địa chính lập ngày 07/4/1997, trang số 126, quyển số 1 thôn Gia An Đông, các thửa đất nêu trên đứng tên chủ sử dụng là ông Nguyễn Quốc Khánh (con trai của ông Hường và bà Lan, anh ruột bà Nguyễn Thị Vinh).

Từ những cơ sở trên, cho thấy: Việc bà Nguyễn Thị Vinh khiếu nại đòi lại thửa đất số 93, tờ bản đồ số 22 (Bản đồ VN-2000) do Nhà nước giao cho cha mẹ bà vào năm 1981 nhưng bà không cung cấp được các giấy tờ để chứng minh và thực tế gia đình bà không sử dụng thửa đất nêu trên từ năm 1985 đến nay; mặt khác, thửa đất số 93, tờ bản đồ số 22 (Bản đồ VN-2000) nêu trên đã được UBND huyện Hoài Nhơn cân đối giao quyền và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Đỗ Văn Sa và bà Nguyễn Thị Trâm theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ. Từ khi được giao quyền, hộ ông Đỗ Văn Sa và bà Nguyễn Thị Trâm đã sử dụng ổn định đến nay.

Căn cứ Khoản 5, Điều 26 Luật Đất đai 2013, quy định: Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thì việc bà Nguyễn Thị Vinh khiếu nại đòi lại thửa đất số 93, tờ bản đồ số 22 (Bản đồ VN-2000) là không có cơ sở và trái với quy định của pháp luật về đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh trả lời cho bà Nguyễn Thị Vinh rõ./.


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    348713321

Đang truy cập: 388