Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035

16:32, 07/08/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 2/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2700/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035.

Ảnh minh họa

Mục tiêu của Quy hoạch là cụ thể hóa định hướng phát triển không gian đô thị theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035. Từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; làm cơ sở cho việc đầu tư phát triển đô thị, các khu vực ưu tiên đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm; triển khai các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện cho từng giai đoạn, đề xuất cơ chế chính sách, thu hút nguồn lực đầu tư theo mục tiêu xây dựng đô thị theo đồ án quy hoạch chung được duyệt; phấn đấu đến trước năm 2020 Hoài Nhơn trở thành đô thị loại IV, thành lập thị xã Hoài Nhơn. Đến trước năm 2035 Hoài Nhơn phát triển thành đô thị loại III.

Các khu vực phát triển đô thị giai đoạn đến năm 2035 gồm: Khu vực Bồng Sơn (gồm thị trấn Bồng Sơn và các xã Hoài Xuân, Hoài Tân, Hoài Đức) có diện tích 118,78 km2. Chức năng là khu đô thị hiện hữu cải tạo, chỉnh trang và xây dựng mới; là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, dịch vụ thương mại của đô thị Hoài Nhơn. Đây cũng chính là trung tâm hành chính – chính trị của thị xã Hoài Nhơn trong tương lai; Khu vực Tam Quan (Thị trấn Tam Quan và các xã Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo) có diện tích 61,63 km2. Chức năng là khu đô thị hiện hữu cải tạo, chỉnh trang và xây dựng mới; là trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển, neo đậu tàu thuyền, dịch vụ du lịch; Khu vực Hoài Thanh Tây (gồm các xã Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh), có diện tích 31,1 km2. Chức năng là khu đô thị mới, là trung tâm văn hóa lịch sử; Khu vực Hoài Hương, có diện tích 10,74 km2. Chức năng là khu đô thị mới, là trung trung tâm du lịch, dịch vụ thương mại.

UBND tỉnh giao UBND huyện Hoài Nhơn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình phát triển đô thị theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn căn cứ quy hoạch đã được phê duyệt, chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; tổ chức vận động nhân dân tham gia cùng với chính quyền thực hiện chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt; tăng cường quản lý đất đai, quản lý xây dựng, tạo điều kiện và hướng dẫn nhân dân xây dựng công trình đảm bảo quy hoạch và mỹ quan đô thị.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Hoài Nhơn tổ chức thực hiện chương trình; kịp thời hướng dẫn giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Thùy Trang


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347764593

Đang truy cập: 285