Quy định tỷ lệ tạm ứng và số lần tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh

14:56, 16/09/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 11/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3246/QĐ-UBND về quy định tỷ lệ tạm ứng và số lần tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ảnh minh họa

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, tại Chương V có quy định về dịch vụ môi trường rừng, quỹ bảo vệ phát triển rừng, cụ thể Điều 71 quy định việc ứng, thanh toán, quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Trong đó, giao UBND cấp tỉnh quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường.

Căn cứ kế hoạch thu, chi được phê duyệt, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng cho bên cung cấp dịch vụ môi trường rừng và chi cho các đơn vị tổ chức được giao hỗ trợ. Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ chi trả. Để thực hiện, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3246/QĐ-UBND ngày 11/9/2019, cụ thể như sau:

Quy định tỷ lệ tạm ứng và số lần tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định:

          1. Số lần tạm ứng: 01 lần/năm. Thời điểm tạm ứng: Quý III của năm kế hoạch (sau khi Kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng được UBND tỉnh phê duyệt);

          2. Tỷ lệ tạm ứng: tối đa 70% số tiền thực thu (sau khi đã trích chi phí quản lý, dự phòng theo quy định).

Thùy Trang


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347764715

Đang truy cập: 265