Triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ

16:57, 05/08/2020 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Kế hoạch nhằm thực hiện chính sách hình sự nhân đạo đối với người chấp hành xong hình phạt tù, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa, hạn chế tình trạng tái phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Ảnh minh họa

Công an tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù theo quy định Nghị định số 49/2020/NĐ-CP. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất ban hành cơ chế chính sách, điều kiện đảm bảo thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Công an các cấp tham mưu và phối hợp tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình về tái hòa nhập cộng đồng. Chỉ đạo Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân. Đề xuất sơ, tổng kết và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố, các Đài truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền về Nghị định số 49/2020/NĐ-CP.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, cho vay vốn học nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù; chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm của địa phương phối hợp thực hiện tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo kỹ năng nghề, cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân trong trại tạm giam, nhà tạm giữ và người chấp hành xong hình phạt tù đang cư trú tại địa phương. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách đặc thù để hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong hình phạt tù; quyết định tiếp nhận vào cơ sở xã hội địa phương người chấp hành xong hình phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có nơi cư trú nhất định, không tự lo được cuộc sống.

Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhằm mục đích hỗ trợ cho phạm nhân khi chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách và đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Tư pháp thực hiện việc cập nhập thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người chấp hành xong hình phạt tù khi có yêu cầu; hướng dẫn các thủ tục xóa án tích cho người chấp hành xong hình phạt tù. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể có liên quan rà soát các văn bản liên quan để đề xuất bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế cho phù hợp với Nghị định số 49/2020/NĐ-CP; phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh rà soát và lập thủ tục đề nghị Tòa án xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với người chấp hành xong hình phạt tù khi có đủ điều kiện; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện công tác tiếp nhận, bố trí sử dụng và giải quyết chính sách đối với người trước khi bị phạt tù là quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, giáo dục, vận động người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ họ ổn định cuộc sống và cùng với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 21 Nghị định số 49/2020/NĐCP; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã thực hiện Điều 22 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP.

UBND tỉnh đề nghị, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh cho UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để hướng dẫn, giải quyết theo quy định./.

Kim Loan


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    349646844

Đang truy cập: 96